W przypadku braku spłaty raty kredytu w ustalonym w umowie terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Nieuregulowanie zobowiązań może ponadto wiązać się z następującymi konsekwencjami:

1. Wysłaniem pisemnego wezwania do zapłaty (może skutkować wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników)

3. Przekazaniem sprawy do obsługi przez firmę zewnętrzną

3. Wystawieniem zobowiązania na sprzedaż na Internetowej Giełdzie Długów (kolejność)

4. Możliwością wszczęcia postepowania sądowego bądź cesji wierzytelności

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?