Tak, pod warunkiem że w innych instytucjach finansowych nie odnotowano opóźnień w spłacie zobowiązań. W takim przypadku nie ma przeszkód, żeby starać się o limit kredytowy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?