Zgodnie z zawartą umową, jedyna płatność jaką należy uregulować to rata miesięczna, płatna co 30 dni. Wysokość miesięcznej raty zależy od tego, co wybrałeś podczas składania wniosku oraz od wysokości wykorzystanego limitu kredytowego. Okres 30 dni liczony jest od pierwszego dnia, w którym skorzystałeś z limitu kredytowego i jest cyklicznie powtarzany do momentu całkowitej spłaty. Następnie, proces jest ponownie uruchamiany.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?